top of page

Dr n. med.

images.jpeg

Szymon Frank

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie. Wieloletni pracownik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracował jako wykładowca w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologicznego.


W trakcie studiów odbył praktyki zagraniczne w Dental Implant Cosmetic Dentistry w Atlantic City, USA. Uczestnik licznych kursów i konferencji naukowych.


Autor publikacji i doniesień zjazdowych z zakresu chirurgii stomatologicznej, szczególnie zainteresowany leczeniem implanto – protetycznym oraz technikami regeneracyjnymi kości. Posiadacz Certyfikatu Umiejętności w Dziedzinie Implantologii Stomatologicznej nadanego przez Kapitułę ds. Umiejętności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej. Certyfikat jest zgodny z rozporządzeniem Min. Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny z 2009 r.


W 2016 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Tematem pracy doktorskiej była „ Analiza porównawcza miejscowych metod pozabiegowej hipotermii po operacyjnym usunięciu zatrzymanych trzecich zębów trzonowych w żuchwie.”

Prowadzi wykłady z zakresu implantologii, chirurgii stomatologicznej i endo chirurgii.

W 2019 roku zakończył staż specjalizacyjny z zakresu chirurgii stomatologicznej i pracę na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.


Swoją pracę poświęca głównie Pacjentom w swojej klinice, gdzie zajmuje się projektowaniem i przywracaniem Ich pięknego uśmiechu, a także prowadzi liczne kursy i wykłady w kraju i za granicą.


Jest członkiem:

  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej (OSIS)

  • Europejskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej (EDI)

  • Polskie Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTCHJUICHST)

  • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)

Data: 21-22 Kwiecień 2023 | Cena: 6500 zł | Miejsce: Gdańsk

2 dni: Sinus Lift - metody, wskazania, powikłaniabottom of page