top of page

Dr.

images.jpeg

Mohammed Mohsen Abdelfattah

Światowej sławy wykładowca w dziedzinie laseroterapii.


Dr. Mohammed Mohsen Abdelfattah stopień BSD zdobył na fakultecie medycyny dentystycznej i jamy ustnej na uniwersytecie w Kairze, w Egipcie. Swoją pracę MSc, którą obronił na uniwersytecie w Genewie, we Włoszech, poświęcił tematowi Laseroterapii w Stomatologii.


Tej samej tematyce poświęcił swój doktorat napisany na Rzymskim Uniwersytecie Sapienza. Jest autorem oraz redaktorem artykułów z dziedziny laseroterapii stomatologicznej, które publikowane były w wielu międzynarodowych pismach.


Dyplom z laseroterapii stomatologicznej zdobył w Państwowym Instytucie Nauk Wzbogaconych o Laser (National Institute of Laser Enhanced Sciences) w Kairze.


Od tego czasu stale zgłębia swoją wiedzę w dziedzinie laserów. Obecnie pracuje we Włoszech i w Belgii nauczając laseroterapii stomatologicznej i fotobiomudulacji. Swoje zajęcia prowadzi w ponad 10. krajach. Jest właścicielem i twórcą EPT Application.

bottom of page