top of page

Dr n. med.

images.jpeg

Marcin Stasiak

Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku lekarsko-dentystycznym w 2015 roku. Zdobywca Nagrody Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej za złożenie Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego z najlepszym wynikiem w Polsce. Odbył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji w ramach rezydentury w Poradni Ortodoncji UCS GUMed i w 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty.


W 2021 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena wyników wtórnych autogennych przeszczepów kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów z jednostronnymi całkowitymi rozszczepami wargi i podniebienia”.


Uczestnik licznych szkoleń i konferencji, a także autor publikacji naukowych z zakresu ortodoncji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Asystent w Zakładzie Ortodoncji GUMed. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci i dorosłych.Data: 22-23 Kwiecień 2023 | Cena: 5000 zł | Miejsce: Gdańsk

2 dni: Biomechanika i metody leczenia ortodontycznego
Data: 26-27 Maj 2023 | Cena: 5200 zł | Miejsce: Gdańsk

2 dni: Praktyczne zastosowanie mikroimplantów ortodontycznych
bottom of page