top of page

Dr n. med.

images.jpeg

Jacek Wyszkowski

Dr n. med. Jacek Wyszkowski ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w roku 2003, na którym też w roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Specjalnym zakresem zainteresowania jest stomatologia estetyczna, protetyka i implantologia.


Na licznych kursach międzynarodowych, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku i w Niemczech, jak i krajowych (Curricullum Implantologiczne PSI i inne) ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

W pracy wykorzystuje najnowocześniejsze techniki, co znacząco wpływa na jakość i estetykę prac. Szczególnym zakresem zainteresowania doktora jest technologia CAD/CAM i fotografia stomatologiczna. Przynależy do kadry naukowo-dydaktycznej PASC – Polskiej Akademii Stomatologii Cyfrowej.

Diagnostyka CBCT w stomatologii - zapytaj o termin


Program


Część teoretyczna

1.1. CBCT – podstawy teoretyczne
1.2. Zasady kierowania na badanie radiologiczne
1.3. Zobaczyć więcej – korzyści ze stosowania badań 3D
1.4. Przykłady zastosowania CBCT w chirurgii, endodoncji, ortodoncji, stom. zachowawczej


Część praktyczna

2.1. Przeglądarka badań CBCT
2.2. Podstawowe funkcje przydatne każdemu lekarzowi
2.3. Nawigacja
2.4. Przekroje
2.5. Pomiary
2.6. Oznaczanie kanału nerwu zębodołowego dolnego
2.7. Planowanie położenia implantu
2.8. Diagnostyka zębów zatrzymanych
2.9. Diagnostyka zmian OKW
2.10. Obraz 3D – narzędzie do komunikacji z pacjentem
zapytaj o termin
bottom of page