03.jpg

Jacek Wyszkowski

Dr n. med.

Dr n. med. Jacek Wyszkowski ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w roku 2003, na którym też w roku 2011 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Specjalnym zakresem zainteresowania jest stomatologia estetyczna, protetyka i implantologia.


Na licznych kursach międzynarodowych, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku i w Niemczech, jak i krajowych (Curricullum Implantologiczne PSI i inne) ciągle podnosi swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

W pracy wykorzystuje najnowocześniejsze techniki, co znacząco wpływa na jakość i estetykę prac. Szczególnym zakresem zainteresowania doktora jest technologia CAD/CAM i fotografia stomatologiczna. Przynależy do kadry naukowo-dydaktycznej PASC – Polskiej Akademii Stomatologii Cyfrowej.

Gdzie będę w najbliższym czasie:

Data: 18 czerwca 2022 | Cena: 250 zł | Miejsce: Gdańsk

Diagnostyka CBCT w stomatologiiData: 30 lipca 2022 | Cena: 2900 zł | Miejsce: Gdańsk

STEP by STEP - CAD/CAM CHAIRSIDE – introduceData: 27 sierpnia 2022 | Cena: 2900 zł | Miejsce: Gdańsk

Implantacja z użyciem szablonu chirurgicznego