top of page

Lek. stom.

images.jpeg

Bogdan Dmochowski

Absolwent wydziału lekarsko-stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Od ponad 35 lat z sukcesem wykonuje zabiegi z zakresu protetyki, implantoprotetyki i stomatologii estetycznej.


Właściciel kliniki Bodent, w której oprócz pracy klinicznej odpowiada za nadzór i koordynację leczenia oraz rozwój naukowy zespołu. Wykładowca i uczestnik renomowanych konferencji oraz kursów z zakresu nowoczesnej protetyki, implantoprotetyki, a także stomatologii cyfrowej.

W 2016 roku ukończył Implant Continuum Education NYU CD&0515&CEIA Advanced program form Implantology and Oral Rehabilitation.

Od ponad 20 lat prowadzi specjalistyczne kursy dla lekarzy dentystów z zakresu odbudowy protetycznej i wykorzystania nowych technologii cyfrowych w stomatologii. Praktyk z bogatym portfolio własnych przypadków klinicznych.


Moje szkolenia:

  • Kompendium wiedzy z odbudów protetycznych stałych


bottom of page