top of page

ORTODONCJA

Praktyczne zastosowanie mikroimplantów ortodontycznych

  • Data rozpoczęcia: 9 gru
  • 6000 złotych polskich
  • Gdańsk

Wolne miejsca


Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 13:30 1. Rodzaje mikroimplantów 2. Obszar wyrostka zębodołowego: położenie międzykorzeniowe, zatrzonowcowe, grzbiet wyrostka 3. Mikroimplanty poza obszarem wyrostka zębodołowego: T-zone, grzebień jarzmowo-zębodołowy, kresa żuchwy, gałąź żuchwy 4. Instrumentarium 5. Tkanki miękkie a mikroimplanty 6. Wybór lokalizacji 7. Techniki wprowadzania mikroimplantów 8. Obciążanie mikroimplantów 9. Wskazania pozabiegowe, trudności i komplikacje 10. Zakotwienie bezpośrednie i pośrednie 11. Biomechanika w przypadku leczenia z wykorzystaniem mikroimplantów 12. Wykorzystanie mikroimplantów do sprowadzania zębów zatrzymanych 13. Mikroimplanty w przypadkach transpozycji zębów 14. Pionizacja zębów trzonowych 15. Mezjalizacja zębów trzonowych 16. Wychylanie i przechylanie zębów bocznych w wadach poprzecznych – zgryzy krzyżowe i przewieszone 17. Intruzja zębów trzonowych 13:30 - 14:00 Lunch Część praktyczna - Warsztaty 14:00 - 17:00 Wprowadzanie mikroimplantów na specjalnie przygotowanych typodontach symulujących tkanki miękkie i twarde: - Położenie międzykorzeniowe - Okolica zatrzonowcowa - T-zone - Kresa żuchwy (BS) - Grzebień jarzmowo-zębodołowy (IZC) DZIEŃ II Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 13:30 1. Wzmacnianie zakotwienia podczas retrakcji w leczeniu ekstrakcyjnym 2. Przemieszczenia grupowe 3. Dystalizacja w leczeniu stłoczeń 4. Dystalizacja w wadach klasy 2 oraz klasy 3 5. Korekta linii środka 6. Leczenie zgryzów głębokich i otwartych 7. Korekta przechyłu estetycznej linii uzębienia 8. MARPE – hybrid hyrax, quadexpander, procedury wspomagające 9. Workflow konwencjonalny i cyfrowy 10. Appliance first i bone first 13:30 - 14:00 Lunch Część praktyczna - Warsztaty 14:00 - 17:00 1. Doginanie pętli bull 2. Wykonywanie ramion do przenoszenia punktu przyłożenia siły bliżej centrum oporu 3. Dźwignie do sprowadzania zębów zatrzymanych montowane do TAD 4. Dźwignia do pionizacji zębów bocznych montowana do TAD 5. Sliding jig 6. Aparat segmentowy do mezjalizacji wsparty o TAD Podsumowanie


Nadchodzące sesje

bottom of page