top of page

ORTODONCJA

Aparaty stałe cienkołukowe

  • Data rozpoczęcia: 13 paź
  • 5200 złotych polskich
  • Gdańsk

Wolne miejsca


Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ 1 Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 14:00 Budowa i preskrypcja zamków ortodontycznych Rurki i pierścienie ortodontyczne Zasady pozycjonowania elementów aparatu stałego cienkołukowego Obracanie zamków ortodontycznych Przypadki szczególnego wykorzystania zamków ortodontycznych Przygotowanie powierzchni zęba do przyklejania aparatu, łączenie z odbudowami kompozytowymi i porcelanowymi Repositioning Łuki ortodontyczne – rodzaje, właściwości, zastosowanie Elementy dodatkowe Instrumentarium ortodontyczne 14:00 - 14:30 Lunch Część praktyczna 14:30 - 17:00 Zakładanie aparatu stałego cienkołukowego na drukowanym modelu z wadą zgryzu DZIEŃ 2 Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 14:00 Pierwsza faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: - Szeregowanie, przypadki bezekstrakcyjne, stripping, przypadki ekstrakcyjne, stłoczenia asymetryczne, korekta zgryzu krzyżowego, pojedyncze zęby przednie w zgryzie krzyżowym, poprzeczne rozszerzanie szczęki przez rozsunięcie szwu podniebiennego, korekta zębowego zgryzu krzyżowego bocznego, Zęby zatrzymane i niewyrznięte, Zamykanie diastemy - Niwelowanie – intruzja bezwzględna, intruzja względna, ekstruzja Druga faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: - Poprawa wzajemnych stosunków trzonowców, modyfikacja wzrostu u młodocianych w leczeniu klasy 2, zastosowanie wyciągów elastycznych wewnątrzłukowych, dystalizacja trzonowców górnych, zróżnicowany ruch przednio-tylny z wykorzystaniem luk poekstrakcyjnych, zamykanie luk poekstrakcyjnych, minimalna, umiarkowana i maksymalna retrakcja siekaczy, przeszkody w zamykaniu luk, resorpcja korzeni w wyniku leczenia ortodontycznego 14:00 - 14:30 Lunch Część praktyczna - Warsztaty 14:30 - 17:00 Ligatury elastyczne, metalowe i Kobayashi, wiązania ósemkowe, sprężynki otwarte i zamknięte, zagięcia dystalne, łańcuszki elastyczne, guziczki, wyciągi międzyszczękowe DZIEŃ 3 Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 12:30 Trzecia faza leczenia ortodontycznego aparatami stałymi: Ustalenie położenia pojedynczych zębów, równoległość korzeni, tork korzeni, korekta nagryzu siekaczy, niepokrywanie się linii pośrodkowych, dysproporcja wymiarów zębowych, ostateczny układ zębów Zdejmowanie aparatów stałych cienkołukowych Retencja po leczeniu ortodontycznym 12:30 - 13:00 Lunch Część praktyczna - Warsztaty 13:00 - 16:00 Dogięcia inset, offset, schodkowe Dogięcia tip back i sweep Dogięcia torkujące Zakładanie stałego retainera


Nadchodzące sesje

bottom of page