top of page
Tego kursu nie można już zarezerwować.

IMPLANTOPROTETYKA

Implantoprotetyka dla początkujących

  • Początek: 22 wrz
  • 5200 złotych polskich
  • Gdańsk

Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ 1 Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 17:00 Planowanie odbudowy protetycznej na implantach Odbudowa braków zębowych pojedynczych i częściowych Rodzaje mas wyciskowych - Przerwa kawowa Rodzaje transferów wyciskowych Łyżki wyciskowe otwarte i zamknięte Kryteria oceny poprawności wykonanego wycisku Pobieranie wycisków cyfrowych - Lunch Rodzaje łączników /standardowe, estetyczne, indywidualne/ Odbudowa protetyczna natychmiastowa i odroczona Korony i mosty /cementowane i przykręcane/ Współpraca z laboratorium protetycznym DZIEŃ 2 Część praktyczna - Warsztaty 10:00 - 13:30 Przegląd elementów protetycznych i umieszczenie ich na modelach Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej - Przerwa kawowa Pobranie wycisku skanerem wewnątrzustnym z wykorzystaniem Scan-Body 5. Wykonanie korony tymczasowej na implancie 13:30 - 14:00 Lunch Zabiegi live 14:00 - 17:00 Pobranie wycisku metodą łyżki otwartej Pobranie wycisku metodą łyżki zamkniętej Pobranie wycisku za pomocą skanera wewnątrzustnego Osadzenie korony tymczasowej u pacjenta 17:00 Podsumowanie


Nadchodzące sesje

bottom of page