top of page

IMPLANTOPROTETYKA

Implantoprotetyka - stałe rekonstrukcje w bezzębiu

  • Data rozpoczęcia: 1 gru
  • 6500 złotych polskich
  • Gdańsk

Wolne miejsca


Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I Część teoretyczna - Wykłady (lek. dent. Małgorzata Piotrowska) 10:00 - 14:00 1. Diagnostyka kliniczna i radiologiczna w planowaniu rekonstrukcji stałych 2. Ilość i pozycjonowanie implantów w pracach stałych 3. Odbudowy przykręcane i cementowane 4. Rodzaje łączników pośrednich (Multi-Unit, Ti - base) 5. Protokół obciążenia natychmiastowego - Przerwa kawowa 6. Backward planning - od protetyki do implantacji 7. Przygotowanie wax-up 8. Projektowanie i przygotowanie szablonu chirurgicznego 9. Technika osadzenia stałej pracy tymczasowej 10. Biomechanika rekonstrukcji na implantach 11. Okluzja na implantach - jak uniknąć przeciążeń? 12. Kontrola stabilności okluzji podczas wizyt kontrolnych 14:00 - 14:30 Lunch Część praktyczna - Warsztaty na modelach 14:30 - 17:00 Wykonanie mostu tymczasowego na implantach Dobór odpowiednich łączników Multi-Unit Pozycjonowanie łączników Multi-Unit DZIEŃ II Część teoretyczna - Wykłady (Tech. dent. Marek Wiligała) 10:00 - 11:30 Współpraca lekarza z laboratorium podczas planowania i wykonania zaawansowanych, stałych rekonstrukcji uzębienia na implantach 11:30 - 12:00 Przerwa kawowa Część praktyczna - Zabiegi live 12:00 - 16:00 Praca pełnołukowa przykręcana - pełna procedura kliniczna krok po kroku - od implantacji do osadzenia ostatecznej pracy stałej Lunch 16:00 - 16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów


Nadchodzące sesje

bottom of page