top of page

IMPLANTOLOGIA

Cyfrowe protokoły w praktyce implantologicznej

  • Data rozpoczęcia: 8 gru
  • 6800 złotych polskich
  • Gdańsk

Wolne miejsca


Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ 1 Część teoretyczna - Wykłady 10:00 - 13:00 1. Podstawy planowania w implantologii 2. Wskazania do wykorzystywania szablonów chirurgicznych 3. Zalety chirurgii nawigowanej 4. Pełna nawigacja 5. Nawigacja na wiertło pilotujące 6. Prawidłowy skan i CBCT przed zaprojektowaniem szablonu 7. Programy do projektowania szablonów 8. Wykorzystanie programu Meshmixer 9. Druk 3D - w gabinecie czy w labolatorium? 10. Precyzyjne umieszczenie szablonu w ustach Pacjenta 13:00 - 13:30 Lunch Część praktyczna – Samodzielne projektowanie szablonu chirurgicznego cz. 1 13:30 - 17:00 1. Zapoznanie z programem do planowania 2. Elementy kasety do pełnej nawigacji 3. Zapoznanie z drukarkami 3D 4. Wydruk szablonu 5. Postprodukcja DZIEŃ 2 Zabieg live 10:00 - 12:00 Zabieg z wykorzystaniem zaprojektowanego szablonu z 1 dnia szkolenia w pełnej nawigacji chirurgicznej Część praktyczna - Samodzielne projektowanie szablonu chirurgicznego - cz. 2 i tymczasowej pracy protetycznej 12:00 - 16:00 1. Projektowanie szablonu dla mnogiej implantacji 2. Projektowanie suprastruktury 3. Dobór elementów protetycznych 4. Drukowanie szablonu 5. Drukowanie struktury


Nadchodzące sesje

bottom of page