Tego kursu nie można już zarezerwować.

CHIRURGIA

Soft Tissue Management

  • Zakończony
  • 4800 złotych polskich
  • Gdańsk

Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ I 10:00 - 13:00 Część teoretyczna - Wykłady 1. Projektowanie cięć i podejście mikrochirurgiczne 2. Przeszczepy dziąsła przy zębach własnych i implantach Przerwa kawowa 3. 3W, czyli wędzidła, wycinki i wydłużenie korony klinicznej 4. Pokrywanie recesji i rozwiązywanie problemów wokół implantów 13:00 - 13:30 Lunch 13:30 - 17:00 Część praktyczna - Warsztaty na materiale zwierzęcym 1. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego z pomocą wolnego przeszczepu 2. Odsłonięcie implantu z augmentacją tkanek miękkich 3. Przeszczep tkanki łącznej DZIEŃ II 10:00 - 16:30 Zabiegi live 1. Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu dziąsła wybraną metodą Przerwa kawowa/lunch 2. Odbudowa strefy dziąsła przyczepionego przy implantach lub augmentacja tkanki miękkiej 16:30 Podsumowanie, wręczenie certyfikatów PROWADZĄCY lek. dent. Mariusz Bołzan